• Đào tạo nghề - “chìa khóa” làm giàu cho nhà nông Hà Tĩnh
    2018-08-20 14:28:00

    (Baohatinh.vn) - Những đồi cam, bưởi thâm canh trĩu quả, những trang trại liên kết tiềm năng, mô hình nuôi trồng thủy sản bạc tỷ… là toàn cảnh “bức tranh” mà nông dân Hà Tĩnh “vẽ” nên từ việc ứng dụng khoa học vào sản xuất thông qua đào tạo nghề.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]