• Chống thất thu thuế trong kinh doanh xăng dầu
    2016-12-20 14:40:00

    (Baohatinh.vn) - Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, có lượng tiêu thụ lớn nên dễ bị gian lận. Điều này không chỉ tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh, làm thất thu ngân sách mà còn gây thiệt hại không nhỏ cho người tiêu dùng.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]