• Thạch Hà: Không còn xã dưới 10 tiêu chí nông thôn mới
    2016-11-02 09:00:00

    (Baohatinh.vn) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và mang tính bền vững, huyện Thạch Hà đã huy động cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân vào cuộc, tạo nên những dấu ấn quan trọng trên lộ trình đã vạch ra...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]