• Tiếp cận đa chiều để giảm nghèo bền vững
    2018-10-17 07:44:00

    (Baohatinh.vn) - Để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiến tới mục tiêu ấm no của toàn xã hội, cùng với chính sách của Đảng và Nhà nước, đã có sự chung tay của cả cộng đồng. Đặc biệt, với cách tiếp cận đa chiều, các tổ chức, cá nhân đã giúp người nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]