• Cầu nối giữa cử tri, Nhân dân Hà Tĩnh với Quốc hội
    2021-01-06 05:55:00

    (Baohatinh.vn) - Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh từng bước phát triển. Các ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; góp phần cùng với Quốc hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động lập pháp; hoạt động giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

  • Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khẳng định vai trò, vị trí, bản lĩnh của cơ quan dân cử
    2021-01-05 18:27:00

    (Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, các thế hệ đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]