• Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước tưới dưỡng lúa xuân
    2019-02-16 09:50:00

    (Baohatinh.vn) - Các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, Ngàn Trươi đã đồng loạt mở nước phục vụ sản xuất lúa xuân 2019 trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo đánh giá, các công trình đảm bảo nước tưới cho tất cả các diện tích đã gieo cấy…

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]