• Nuôi cua đồng hứa hẹn thu lãi lớn ở Nghi Xuân
    2019-02-16 14:51:00

    (Baohatinh.vn) - Triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cua đồng thương phẩm, Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức thả 600 kg cua giống (tương đương 210.000 con).

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]