• Bổ sung quy hoạch tài nguyên nước, đa dạng sinh học trình HĐND tỉnh
  2018-06-25 13:55:00

  (Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo cuộc họp nghe kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Sở TN&MT và đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung; trên cơ sở các văn bản quy hoạch, Sở TN&MT tham mưu xây dựng Tờ trình để sớm trình HĐND tỉnh.

 • Sớm hoàn thiện quy hoạch tài nguyên nước, đa dạng sinh học ở Hà Tĩnh
  2018-06-25 13:17:00

  (Baohatinh.vn) - Sáng 25/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp nghe kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; soát xét một số nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới về lĩnh vực TN&MT.

 • 2018-06-02 15:03:00

  Vừa có sông suối vừa có băng vĩnh cửu cùng hàng ngàn loài động thực vật - nhiều trong số đó là độc nhất vô nhị, Madidi được mệnh danh là nơi đa dạng sinh học nhất Trái đất.

 • Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN
  2017-08-17 05:15:00

  Ngày 16/8, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ chào mừng Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN.

 • Tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, biển đảo
  2017-05-22 11:00:00

  (Baohatinh.vn) - Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và ngày Đa dạng sinh học (22/5) là các sự kiện thường niên quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, hải đảo, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]