• Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, đổi mới toàn diện
    2016-11-08 05:21:00

    (Baohatinh.vn) - Phát huy thành quả hoạt động của một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực, Hội LHPN Hà Tĩnh đang khởi động chặng đường phấn đấu mới (2016-2021) với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bám sát cơ sở, đổi mới toàn diện.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]