• Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
    2016-12-22 17:45:00

    (Baohatinh.vn) - Chiều 22/12, Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục chương trình hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh.

  • Hai điểm nhấn về cải cách hành chính trong Đảng
    2016-06-30 05:34:00

    (Baohatinh.vn) - Khác với cơ quan nhà nước - nơi thường xuyên giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo xã hội thông qua nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Bởi vậy, cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng mang những đặc thù, không đơn thuần là các giao dịch hành chính, mà là những tác động tích

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]