• Đề án giáo dục phải hướng đến mục tiêu phát triển đại trà, chuyên sâu
    2018-05-14 13:24:00

    (Baohatinh.vn) - Tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Đề án "Phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo" diễn ra sáng nay (14/5), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: "Đến năm 2025, giáo dục phải hướng đến mục tiêu phát triển đại trà gắn với chuyên sâu".

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]