• Nắm bắt thời cơ - mấu chốt thành công của Cách mạng tháng Tám
    2017-08-19 05:03:00

    (Baohatinh.vn) - Thời cơ khởi nghĩa là mấu chốt rất quan trọng của cách mạng. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động và sáng tạo nắm bắt thời cơ, chọn đúng thời điểm để phát động Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Từ việc đánh giá và xác định đúng thời cơ đến việc hành động mau lẹ chớp thời cơ là một trong những nhân tố đảm bảo Tổng khởi nghĩa thành công.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]