• Hơn 45,6 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du
    2020-03-01 07:26:00

    (Baohatinh.vn) - Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân - Hà Tĩnh) giai đoạn 1 với kinh phí đầu tư hơn 45,6 tỷ đồng vừa được triển khai thực hiện.

  • Về vùng đất in dấu người Việt cổ ở Hà Tĩnh
    2019-07-13 06:24:00

    (Baohatinh.vn) - Quy luật phát triển đã tác động lên vùng đất lưu dấu người Việt cổ cách đây 4.800 năm ở Hà Tĩnh, hình thành diện mạo tươi sáng. Vẻ đẹp ấy là kết quả báo đáp của người đời nay với người đời xưa, đồng thời, chứng minh sức mạnh nội sinh của văn hóa trong tổng thể phát triển xã hội.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]