• Sẽ sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng
    2018-08-08 15:26:00

    Các trường trung cấp có ngành nghề đào tạo trùng với các trường cao đẳng sẽ sáp nhập vào trường cao đẳng, giải thể đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 không đáp ứng các điều kiện quy định về đầu tư và hoạt động.

  • Chia tách trường học ở Kỳ Anh: Hóa giải nhiều bất cập!
    2016-10-10 13:43:00

    (Baohatinh.vn) - Sau khi chia tách địa giới hành chính theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đang nỗ lực hoàn tất việc chia tách các trường học để chủ động về cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]