• Điều chỉnh quy hoạch trụ sở làm việc các bộ, ngành
    2017-01-21 12:55:00

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]