• Công tác cán bộ - khâu đột phá trong CCHC ở Hương Sơn
    2016-08-23 08:45:00

    (Baohatinh.vn) - Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Huyện ủy Hương Sơn đã ban hành Chỉ thị 02 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể giai đoạn 2015-2020. Đến nay, huyện đã đạt nhiều kết quả, trong đó, mới nhất là điều chuyển cán bộ và ban hành 2 đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]