• Thị xã Kỳ Anh phấn đấu gắn biển văn minh cho 17 tuyến phố
    2018-10-23 05:35:00

    (Baohatinh.vn) - Tuyến đường văn minh với 44 tiêu chí là một nội dung quan trọng trong xây dựng đô thị loại 3 ở thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Với sự vào cuộc đồng đều, tự giác của người dân, thị xã đang nỗ lực tiến tới mục tiêu gắn biển văn minh cho 17 tuyến phố.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]