• Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân
    2018-11-16 07:15:00

    (Baohatinh.vn) - Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

  • Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
    2018-11-11 12:26:00

    (Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đã về các địa phương dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]