• Tổ quốc linh thiêng!
  2018-09-02 05:55:00

  (Baohatinh.vn) - Ngày 2/9/1945, trong nắng gió Ba Đình, Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tổ quốc hồi sinh trong dáng vẻ ngạo nghễ của lá quốc kỳ bay dưới trời Việt Nam, trong câu hỏi như một lời khẳng định của Bác Hồ: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”? Cả quảng trường vang dậy: “Có ạ!”. Ấy là thời khắc thiêng liêng vỡ òa cảm xúc của muôn triệu con tim.

 • Độc lập dân tộc gắn với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ là nguyên tắc bất biến
  2018-09-01 15:02:00

  (Baohatinh.vn) - Độc lập dân tộc gắn chặt với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước là tư tưởng chủ đạo, chi phối toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng lớn này đã được thể hiện rõ trong Tuyên ngôn Độc lập mà cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, Người đã thông báo trước thế giới: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 • Nhịp sống mới trên vùng quê cách mạng
  2018-09-01 08:30:00

  (Baohatinh.vn) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập chính quyền cách mạng. Ngày đó, cách đây 73 năm, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TX Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê… nơi nơi rợp cờ hoa, khẩu hiệu mừng sự kiện trọng đại. Ngày nay, những miền quê cách mạng đã vươn mình trong xu thế hội nhập, phát triển.

 • Họ Lê - Hà Tĩnh góp phần tỏa sáng hào khí ngàn năm
  2017-06-25 08:41:00

  (Baohatinh.vn) - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, biết bao người con thuộc dòng họ Lê Việt Nam dưới mọi thời đại là những tấm gương kiệt xuất, cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc và phồn vinh của quê hương, đất nước.

 • Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  2016-09-02 13:48:00

  (Baohatinh.vn) - Lý luận và phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc đã chấm dứt sự bế tắc của phong trào yêu nước, chống đế quốc thực dân và phong kiến những năm đầu của thế kỷ XX; tìm ra được mục tiêu và cách thức phát triển mới cho cách mạng Việt Nam mang tính thời đại.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]