• Đến năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu giảm 3.268 biên chế sự nghiệp
  2018-06-05 14:43:00

  (Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

 • “Biên chế phình to vì cán bộ được bao cấp hơn cả thời bao cấp”
  2017-10-06 12:01:00

  “Tại Quảng Ninh, có huyện đã nhập thanh tra với ủy ban kiểm tra, ban tổ chức với phòng nội vụ... Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc phân tích.

 • Hà Tĩnh tinh giản 93 biên chế trong 6 tháng cuối năm 2017
  2017-05-25 09:11:00

  (Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết cơ quan này đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định danh sách và kinh phí chi trả cho 93 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017.

 • Hà Tĩnh xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
  2017-04-14 15:12:00

  (Baohatinh.vn) - Xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Đảng, của đất nước cũng như của địa phương, những năm qua, Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

 • Mạnh dạn sáp nhập các trung tâm thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh
  2017-04-10 13:02:00

  (Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại buổi làm việc với ngành Y tế Hà Tĩnh về Đề án kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy ngành theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015, diễn ra sáng nay (10/4). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng chủ trì buổi làm việc này.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]