• Top 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới
    2017-01-08 14:32:00

    (Baohatinh.vn) - Chuyên trang xếp hạng máy bay uy tín AirlineRatings vừa công bố danh sách 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới được lựa chọn ra từ 425 hãng bay khác nhau.

  • 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới
    2016-05-26 17:30:00

    (Baohatinh.vn) - Trang web xếp hạng máy bay uy tín AirlineRatings vừa công bố danh sách 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới được chọn ra từ 407 hãng bay khác nhau.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]