• Đấu giá 2 lô hàng vi phạm hành chính tịch thu
  2018-07-02 11:24:00

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đấu giá 2 lô hàng vi phạm hành chính do Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tịch thu, cụ thể như sau:

 • Công an Hà Tĩnh thông báo giải quyết 02 hàng hóa bị tạm giữ
  2017-08-03 14:41:00

  Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Tổ Tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Tĩnh chuyển giao 2 lô hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Đấu giá 3 lô hàng hóa bị tịch thu
  2017-07-17 09:53:00

  Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 3 lô hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh ủy quyền, cụ thể như sau:

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]