• HĐND tỉnh Hà Tĩnh giám sát công tác quản lý rừng, đất rừng tại các doanh nghiệp
  2019-10-23 12:35:00

  (Baohatinh.vn) - Sáng 23/10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh có các cuộc làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A (Hương Khê) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019.

 • Tạo đột phá trong cải cách hành chính ở BQL các Khu kinh tế Hà Tĩnh
  2019-05-29 13:01:00

  (Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/5), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y - Trưởng đoàn công tác HĐND tỉnh có buổi giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại BQL các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

 • Có chính sách tương xứng để thu hút nhân lực y tế về cơ sở
  2018-11-15 13:40:00

  (Baohatinh.vn) - Sáng nay (15/11), Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh Hà Tĩnh) làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê về thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]