• Xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
  2017-04-02 05:01:00

  Ngày 1/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo đề cương Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

 • Đảm bảo chất lượng hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
  2017-03-04 15:27:00

  (Baohatinh.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 10/01/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về việc tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức ở Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện.

 • Tham mưu triển khai công tác đối ngoại hiệu quả, toàn diện
  2017-02-24 21:51:00

  (Baohatinh.vn) - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]