• Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu “thắng lớn” những tháng đầu năm
    2019-04-13 09:02:00

    (Baohatinh.vn) - Cán cân thời gian năm 2019 mới chỉ đi được 1/4 chặng đường nhưng kết quả thu NSNN từ thuế xuất nhập khẩu (XNK) hiện đã đạt 1.846,7 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán và tăng 45,3% với cùng kỳ năm 2018. Đây là thắng lợi quan trọng, tạo động lực để ngành Hải quan Hà Tĩnh hoàn thành dự toán năm nay.

  • Hà Tĩnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp
    2019-01-05 08:56:00

    (Baohatinh.vn) - Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan và tăng cường tính tuân thủ tự nguyện của doanh nghiệp, năm 2018, Hải quan Hà Tĩnh đã đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]