• Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh: Đoàn kết để cùng phát triển
    2021-10-08 05:33:00

    (Baohatinh.vn) - “Vạn sự khởi đầu nan” nhưng với quyết tâm cao, sự tâm huyết, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh sẽ là tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế.

  • Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh - nơi gặp gỡ của khát vọng vươn xa!
    2021-10-07 05:24:00

    (Baohatinh.vn) - Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của nữ doanh nhân tỉnh; là nơi tập hợp, hỗ trợ, phát huy vai trò nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]