• Hỗ trợ giống vụ đông: Trên thông, dưới vướng!?
    2017-12-06 05:46:00

    (Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 2805/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về chính sách hỗ trợ giống phục vụ sản xuất vụ đông 2017 đã “trao quyền” cho cấp huyện chủ động từ lên kế hoạch, lựa chọn đơn vị cung ứng, ký hợp đồng đến thanh toán. Tiền sẽ cấp ứng...

  • Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ giống cây trồng khắc phục hậu quả bão số 10
    2017-09-22 09:04:00

    (Baohatinh.vn) - Để kịp thời hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 1.000 tấn giống lúa, 37 tấn giống hạt rau các loại...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]