• Phụ nữ miền núi Hà Tĩnh giúp trẻ em tránh xa nguy cơ bị xâm hại
    2019-04-09 15:28:00

    (Baohatinh.vn) - Năm 2019 là năm thứ 2 Hội LHPN Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em. Lần này, ngoài việc truyền thông với toàn thể học sinh ở 29 trường tiểu học, hội còn tổ chức các buổi trang bị cho hội viên ở 32 xã, thị trấn về kiến thức, kỹ năng giáo dục giới tính, hướng dẫn con cách tự bảo vệ mình.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]