• Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
  2018-11-19 09:58:00

  (Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

 • Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương
  2018-10-09 11:39:00

  Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận để ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

 • Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8
  2018-10-02 17:06:00

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

 • Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  2018-10-02 11:26:00

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị .

 • Bí thư Tỉnh ủy: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương
  2018-06-27 14:32:00

  (Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh đã thực hiện Chỉ thị một cách chủ động, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, làm chắc chắn, bài bản; các mục tiêu, quan điểm và chiến lược được chọn lựa tại đại hội đến nay đều không sai; công tác nhân sự được xây dựng một cách dân chủ, công khai, minh bạch nên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 • Cán bộ cấp chiến lược phải ở một tầm cao mới
  2018-05-10 05:00:00

  (Baohatinh.vn) - Đảng ta từ những ngày đầu thành lập cho đến sau này luôn đặc biệt coi trọng vai trò của đội ngũ cán bộ, đặt công tác cán bộ lên vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược phải ở một tầm cao mới.

 • Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 7
  2018-05-08 20:01:00

  Ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc thảo luận Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược” và Đề án “Cải cách chính sách tiền lương”.

 • Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi
  2018-05-08 06:33:00

  Đảng cần những cán bộ biết biến ý tưởng, đường lối, quan điểm thành hiện thực, điều đó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về năng lực, không thể chỉ nói hay là được.

 • Tổng bí thư: “Nạn chạy chức, chạy tuổi, chạy tội chậm được ngăn chặn”
  2018-05-07 17:26:00

  "Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Vì sao quy trình đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai?", Tổng bí thư nêu vấn đề trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7.

 • “Quyền lực đến đâu phải ràng buộc trách nhiệm đến đấy”
  2018-05-07 10:57:00

  Ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Ban Tổ chức Trung ương), thẳng thắn nhìn nhận đội ngũ cán bộ của ta đông song chưa mạnh, tình trạng vừa thừa vừa thiếu xảy ra ở nhiều nơi.

 • Hội nghị Trung ương 7 bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
  2018-05-07 08:17:00

  Trên cơ sở kế thừa, bổ sung, phát triển các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Đề án trình Trung ương7 đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn.

 • Hôm nay khai mạc Hội nghị Trung ương 7
  2018-05-07 06:10:00

  Khai mạc tại Hà Nội sáng 7/5, Hội nghị Trung ương sẽ thảo luận nội dung quan trọng, trong đó có các đề án: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]