• 15 đội ở TP Hà Tĩnh tranh tài hội thi ẩm thực
    2020-12-16 11:28:00

    (Baohatinh.vn) - Hội thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP TP Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2020 nhằm phát hiện, nâng tầm và giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng, đặc sản truyền thống và ẩm thực của địa phương.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]