• Ba bộ cùng EVN lờ kết luận thanh tra
    2016-09-10 12:01:00

    Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]