• Nỗ lực xây dựng thương hiệu Khách sạn Công đoàn
    2013-03-08 20:06:00

    (Baohatinh.vn) - Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Khách sạn Công đoàn (trực thuộc LĐLĐ tỉnh) là một trong những đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động tích cực và hiệu qủa nhất của khối sản xuất, kinh doanh.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]