• Để khát mới uống: quá muộn!
    2017-05-18 08:47:00

    Chống chọi với nắng nóng, có thể nói rằng, vũ khí có hiệu quả nhất là nước. Nhưng chưa hẳn mọi người đã biết cách dùng nước chống lại sự cực đoan này của khí hậu. Nếu để khát mới uống, có thể cho rằng đã là quá muộn.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]