• Trẻ không chỉ cần kiến thức, các em cần được sống
    2017-06-01 07:54:00

    Một trong 10 nhà giáo hàng đầu thế giới, bà Kiran Bir Sethi (Ấn Độ) cho hay, trẻ em không chỉ cần cần kiến thức mà các em cần sống, biết làm điều hay. Phải để trẻ hiểu rằng không thể thay đổi cuộc đời của bất kỳ ai nếu các con không thể tự thay đổi cuộc đời của chính mình.

  • Khảo sát PISA 2015: Học sinh Việt Nam nằm trong top 10
    2016-12-07 12:41:00

    Kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2015 cho thấy học sinh Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 72 nước tham gia khảo sát của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]