• Hà Tĩnh cần sớm ban hành quy định thực hiện theo Luật Đầu tư công sửa đổi
    2019-07-04 11:57:00

    (Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y tại buổi làm việc của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao trong 6 tháng đầu năm.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]