• “Đất Tràng Lưu dài để về sau…”
    2019-02-02 16:24:00

    (Baohatinh.vn) - “Cảnh vui người cũng chẳng phàm/ Tú dân rả rích, chín chòm xôn xao” - câu thơ của người xưa đã theo tôi đi hết những ngõ thôn quanh co, qua các nhà thờ cổ và trong những cuộc gặp gỡ với những con người lặng lẽ gìn giữ báu vật của cha ông trên đất Tràng Lưu (Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]