• Độc đáo lễ hội Cầu Ngư ở Cẩm Nhượng
    2018-05-22 12:54:00

    (Baohatinh.vn) - Sáng nay, như thông lệ hàng năm, cứ vào mồng 8/4 âm lịch, tại miếu thờ Đức Ngư Ông (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại diễn ra lễ hội cầu ngư - chèo cạn.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]