• Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nổi bật tháng 10
  2016-10-30 14:45:00

  Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Biên chế công chức năm 2017; quy định về lệ phí môn bài; các mức đóng lệ phí trước bạ theo quy định mới; ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 10/2016.

 • Thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm
  2016-10-15 14:51:00

  Nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

 • Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016
  2016-07-01 05:36:00

  Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán; tăng thuế xuất khẩu đối với than làm từ mùn cưa; kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế bằng 1,8% dự toán thu… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]