• Hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy
  2018-03-05 05:25:00

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy, trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

 • Thêm 177 loại ô tô, xe máy vào bảng giá tính lệ phí trước bạ
  2017-10-16 10:26:00

  Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

 • Tính lệ phí trước bạ ô tô cũ thế nào?
  2017-02-24 15:01:00

  Lệ phí trước bạ của ô tô cũ tính theo giá trị tài sản mới 100%, tỷ lệ chất lượng còn lại của xe và mức lệ phí 2% áp dụng chung đối với ô tô cũ trên toàn quốc.

 • Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nổi bật tháng 10
  2016-10-30 14:45:00

  Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Biên chế công chức năm 2017; quy định về lệ phí môn bài; các mức đóng lệ phí trước bạ theo quy định mới; ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 10/2016.

 • Thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm
  2016-10-15 14:51:00

  Nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

 • Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016
  2016-07-01 05:36:00

  Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán; tăng thuế xuất khẩu đối với than làm từ mùn cưa; kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế bằng 1,8% dự toán thu… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]