• Điện lực Hương Sơn đánh số cột điện, treo biển an toàn
    2018-09-09 13:11:00

    (Baohatinh.vn) - Trên 400 km đường dây hạ thế, hơn 80 km đường dây trung thế, 62 trạm biến áp đã được chỉnh trang theo hướng thông minh, tinh gọn là kết quả ấn tượng trong công tác chỉnh trang lưới điện của Điện lực Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]