• Cần minh bạch tiền công đức, từ thiện!
    2015-04-09 21:45:00

    (Baohatinh.vn) - Mùa lễ hội đầu năm, chúng tôi có dịp đến chùa Hương Tích (Thiên Lộc - Can Lộc), đền Củi (Nghi Xuân) và nhiều đền, chùa, nơi thờ tự khác… đều thấy hòm công đức đặt rải rác, không theo một quy định nào.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]