• Những khoảng trống khó lấp đầy trong sáng tác VHNT Hà Tĩnh
    2019-03-02 10:42:00

    (Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, ngoài nhiếp ảnh, còn lại các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) ở Hà Tĩnh đều trong tình trạng thiếu hụt đội ngũ kế cận. Thực tế đó dẫn đến tình trạng sáng tác cầm chừng, nhiều chuyên ngành đứng trước những khoảng trống…

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]