• Để người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá chất lượng công chức
    2016-10-20 14:32:00

    (Baohatinh.vn) - Đánh giá cán bộ, công chức (CBCC) là một việc làm được ghi trong Luật Công chức. Tuy nhiên, thời gian qua, cách làm còn chung chung, ngại va chạm, né tránh nên thường đánh giá theo cảm tính. Kết quả, cả năm CBCC phần lớn đều “hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]