• Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Tâm tài một thuở còn vang...
    2019-02-25 06:34:00

    (Baohatinh.vn) - Trong rất nhiều niềm tự hào về quê hương Hương Sơn, tôi luôn dành niềm tự hào thành kính nhất về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dẫu đã đi xa 228 năm nhưng tâm tài của người trong y thuật lẫn văn chương vẫn còn vang mãi…

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]