• Trước Nghị quyết Trung ương 6, Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức bộ máy ra sao?
    2017-11-29 08:23:00

    (Baohatinh.vn) - Trước Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá XII được ban hành, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã trăn trở, thể hiện quyết tâm chính trị cao và thực hiện đạt nhiều kết quả trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]