• Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
    2017-04-10 10:49:00

    (Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014.

  • Vinamilk tiếp tục đồng hành “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
    2016-11-23 08:41:00

    (Baohatinh.vn) - Trong tháng 10 và đầu tháng 11/2016, Vinamilk tiếp tục hưởng ứng chiến dịch quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2014 – 2020 trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi và tiếp tục thực hiện tuyên truyền cho người cao tuổi về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]