• Huyện miền núi Hương Sơn vượt kế hoạch làm GTNT
    2018-08-30 15:14:00

    (Baohatinh.vn) - Đặt ra chỉ tiêu khá cao nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, huy động hiệu quả các nguồn lực, kế hoạch xây dựng khả thi nên dù mới cuối tháng 8, các địa phương ở huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh đã hoàn thành gần 105% kế hoạch làm đường giao thông nông thôn...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]