• Nối mạch nguồn thiêng
    2016-07-31 17:25:00

    (Baohatinh.vn) - Từ xa xưa, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) sớm được biết đến với 99 đỉnh non Hồng đi vào huyền thoại. Với thế đất rồng cuốn, hổ chầu nên “Dương Vương xưa đã tuần du, gặp nàng Thần Long bèn lấy làm vợ, đưa về Ngàn Hống xây dựng đô ấp” (Sự tích cố đô Việt Thường). Đó là truyền thuyết về xây dựng kinh đô Việt Thường, trở thành niềm tự hào để các thế hệ người Hồng Lĩnh tiếp nối mạch nguồn, chuyển hóa các giá trị văn hóa vào mục tiêu phát triển.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]