• Đảng bộ Vũ Quang 5 năm kết nạp 1.080 đảng viên
    2018-06-05 13:44:00

    (Baohatinh.vn) - Đảng bộ huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh hiện có 2.960 đảng viên sinh hoạt tại 157 chi bộ cơ sở trực thuộc 31 đảng bộ. Với tinh thần mỗi năm một chi bộ phát triển ít nhất một đảng viên, tính từ tháng 6/2013 đến 5/2018, Vũ Quang đã kết nạp mới được 1.080 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên gốc giáo, 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]