• Mình về Hà Tĩnh...
    2020-06-08 05:13:00

    (Baohatinh.vn) - Nhìn từ bản đồ, Hà Tĩnh tựa một phiến đá thô với những nhát cắt gồ ghề. Ấy thế mà, ẩn sâu trong “phiến đá” ấy là một Hà Tĩnh với những cảnh sắc nên thơ và những vỉa tầng văn hóa, lịch sử giá trị - đó cũng chính là tiềm năng để phát triển du lịch Hà Tĩnh hiện nay…

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]