• Kiên quyết xử lý HTX yếu kém, phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững
    2017-11-16 13:30:00

    (Baohatinh.vn) - Sáng 16/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì họp Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể tỉnh để nghe và cho ý kiến Đề án Phát triển KTTT Hà Tĩnh đến năm 2020. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

  • Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường
    2017-11-04 20:16:00

    (Baohatinh.vn) - Chiều 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp nghe 3 đề án: “Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]